Meer informatie

 • Op verwijsafspraken.nl kunt u het antwoord op deze vraag vinden. 

  Met verwijsafspraken.nl willen we onnodig papierwerk en overtollige bureaucratie voorkomen. Dit doen we door beter te informeren over situaties waarin de betrokkenheid van de huisarts eigenlijk niet nodig of gewenst is.

 • Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.

  Als een instantie of werkgever medische gegevens over u wilt ontvangen dient dit ten alle tijden met toestemming van de patiënt te gebeuren. Hiervoor dient u een verklaring te ondertekenen bij de aanvragende instantie. Deze instantie stuurt ons een brief met uw getekende verklaring erbij. Hierna gaat de huisarts over tot schrijven van medische informatie naar de aanvragende instantie.

  Alleen op deze manier kan medische informatie over een patiënt ingewonnen worden.

  U kunt onderstaand weigeringsbriefje, waarin uitgelegd staat waarom de huisarts geen verklaring mag geven, uitprinten en aan de aanvrager geven.

  KNMG Weigeringsbriefje_DEF_Online

 • Vanwege de nieuwe privacywet moeten alle patiënten boven de 16 jaar zelf contact opnemen met de praktijk. Indien dit niet mogelijk is dan kunt u dit machtigingsformulier invullen en terugmailen of inleveren bij de balie.