« terug naar vorige pagina

Accreditatie

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?
Om het keurmerk te krijgen, wordt de praktijk eerst grondig doorgelicht. Daarna worden de organisatie en praktijkvoering, als ook het medisch handelen en de mening van patiënten vergeleken met andere praktijken. De praktijk maakt indien nodig verbeterplannen. Nadat het keurmerk is verleend, controleert een auditor één keer per drie jaar of de verbeteringen zijn doorgevoerd en of de praktijk nog steeds aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Als patiënt wilt u een huisarts die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie. Praktijken met een keurmerk herkent u aan dit logo.