« terug naar vorige pagina

Overig zorgaanbod

Stoppen met roken coach

Als u stopt met roken heeft u daar veel positieve effecten van. U merkt op korte termijn dat u snel meer lucht krijgt en zich fitter voelt. Het ‘rokershoestje’ verdwijnt snel. U heeft minder kans op allerlei ziektes en aandoeningen. Uw bloeddruk daalt. Uw diabetes is beter in controle te houden.  De kans op het krijgen van een hartinfarct, beroerte, of een vorm van kanker wordt kleiner.

Stoppen met roken kan lastig zijn maar met de juiste begeleiding kan het u lukken. Tijdens de begeleiding komt u meer te weten over de afhankelijkheid van roken. Vaak wordt er een advies gegeven om medicijnen of een nicotine vervanger te geven om ontwenningsverschijnselen beter aan te kunnen. Tijdens de begeleiding wordt ingegaan op het voorbereiden van het stoppen en wordt er een plan van aanpak gemaakt. En u kunt al uw vragen met uw coach bespreken. Na de stopdatum krijgt u tips over hoe u om kunt gaan met ontwenningsverschijnselen of wat u kunt doen op sommige momenten dat u veel trek ervaart.  

De begeleiding bestaat uit 6 gesprekken en de tijdsduur is ongeveer 3 maanden. Op onze praktijk werkt een stopcoach. Zij is elke donderdag aanwezig.

Wilt u meer weten?

Vraag het uw huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner. Zij kunnen u de weg wijzen om u aan te melden. Of u doet dit rechtstreeks via de website https://www.hcwb.nl/stoppen-met-roken-2/aanmeldformulier/.

 

Welzijn op recept

De huisarts ziet relatief veel mensen met psychosociale problemen op het spreekuur. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. De huisarts kan deze mensen vaak niet de best passende hulp geven. Welzijn op Recept is een alternatief voor deze groep. De welzijnscoach is elke dinsdagochtend op onze praktijk aanwezig. Zij bespreekt met elke deelnemer zijn of haar wensen en mogelijkheden. Zo gaan ze samen op zoek naar een passende activiteit. De werkwijze ligt daarmee dicht bij de dagelijkse praktijk zodat deze verbinding vrij eenvoudig kan worden gelegd.

Met Welzijn op Recept versterken gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties de samenwerking tussen het medische en sociale domein. Daarnaast sluit Welzijn op Recept goed aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit is een bredere kijk op gezondheid die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.