« terug naar vorige pagina

Praktijkondersteuners Somatiek

Praktijkondersteuners Francis Bruijns en Colinda Goossens

De taken
Om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteuner een aantal taken van de huisarts overnemen. De taken worden zelfstandig door de praktijkondersteuner uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.

Voorbeelden van taken van de praktijkondersteuner:

  • De controles van patiënten met suikerziekte (insuline afhankelijk).
  • De controles van patiënten met Astma / COPD.
  • Jaarlijkse controles DM en CVRM.
  • De controles van patiënten met hoge bloeddruk en/of hoog cholesterol.
  • Ondersteuning bij het stoppen met roken.
  • Hulp bij gewichtsverlies

De  praktijkondersteuner is in staat zich een oordeel te vormen van de toestand van de patiënt, zowel medisch, psychisch als sociaal en op basis hiervan kan ze de patiënt begeleiden en voorlichten.

De huisarts of assistente kan u verwijzen naar haar spreekuur. De huisarts blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor de zorg aan u. In gezamenlijk overleg zullen huisarts, praktijkondersteuner en doktersassistente afspraken maken over wie wanneer welke zorg aan u als patiënt wordt aangeboden.

Werktijden

  • Francis werkt op dinsdag en donderdag van 8.45 uur – 17.00 uur.
  • Colinda  werkt op maandag van 8:30 uur – 17.00 uur.

U kunt de POH bereiken via telefoonnummer 0165-526652 of via poh.francis@hcwb.nl en poh.colinda@hcwb.nl.
Indien ze haar telefoon niet kan opnemen, spreekt u dan haar voicemail in. Ze zal proberen zo spoedig mogelijk terug te bellen.