« terug naar vorige pagina

Verwijzingen, verklaringen en machtigingen

Twijfelt u of u een machtiging, verwijzing of verklaring van de huisarts nodig heeft?

Op verwijsafspraken.nl kunt u het antwoord op deze vraag vinden. 

Met verwijsafspraken.nl willen we onnodig papierwerk en overtollige bureaucratie voorkomen. Dit doen we door beter te informeren over situaties waarin de betrokkenheid van de huisarts eigenlijk niet nodig of gewenst is.

 

Medische verklaringen
Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring van een arts over een patiënt die onder behandeling staat of stond van deze arts. In zo’n verklaring geeft de arts een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand.

Als een instantie of werkgever medische gegevens over u wilt ontvangen dient dit ten alle tijden met toestemming van de patiënt te gebeuren. Hiervoor dient u een verklaring te ondertekenen bij de aanvragende instantie. Deze instantie stuurt ons een brief met uw getekende verklaring erbij. Hierna gaat de huisarts over tot schrijven van medische informatie naar de aanvragende instantie.

Alleen op deze manier kan medische informatie over een patiënt ingewonnen worden.

U kunt onderstaand weigeringsbriefje, waarin uitgelegd staat waarom de huisarts geen verklaring mag geven, uitprinten en aan de aanvrager geven.

KNMG Weigeringsbriefje_DEF_Online

 

Machtiging van derden
Vanwege de nieuwe privacywet moeten alle patiënten boven de 16 jaar zelf contact opnemen met de praktijk. Indien dit niet mogelijk is dan kunt u een machtigingsformulier invullen en terugmailen of inleveren bij de balie.

Machtigingsformulier

 

Verklaring van ziekmelden
Mensen die in Nederland wonen en in België werken (of andersom) dienen zich telefonisch ziek te melden bij UWV. Zij zorgen er dan voor dat u binnen 24 uur teruggebeld wordt en het briefje krijgt waar de werkgever om verzoekt.

Kijk op de site voor meer informatie: Werken in het buitenland – UWV- Particulieren. U kunt ook bellen met 088 898 92 94.